กิจกรรมวิทยาศาสตร์กลุ่มพิเศษ 2
Special Interest Group 2 (SIG2)
     
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุดพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับเด็กๆ อายุ 6-12 ปี โดยกิจกรรมชุดนี้จะมีเวลาเรียนทั้งสิ้น 5 วันๆละ สองชั่วโมงครึ่ง

โดยมีรายละเอียดหัวข้อกิจกรรมดังนี้ :

 
     
       1) เคมีมหัศจรรย์ (Acids and Bases) เปิดโอกาสให้เด็กได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาเคมี เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด-เบส และได้ทำกิจกรรมเพื่อรู้จักกับอินดิเคเตอร์ นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังจะได้สนุกกับการยิงปืนใหญ่กลักจิ๋วซึ่งเกิดจากการนำความรู้ในวันนี้มาประยุกต์ใช้  
     
       2) แมลงตัวนิด (BUGS!) เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างแบบจำลองเพื่อเรียนรู้โครงสร้างของแมลง รวมทั้งได้เห็นความสำคัญของแมลงที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และได้ทราบถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแมลงในลักษณะต่าง ๆ  
     
       3) หนูน้อยร้อยชั่ง (Measure for Measure) แนะนำให้เด็ก ๆ รู้จักกับการชั่งและการวัด  ซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ  โดยจะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมในการชั่งและการวัด จากการทำกิจกรรมในบทเรียนนี้  นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังจะได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ทั้งการสังเกตและการกะประมาณอีกด้วย  
     
       4) ไฟฟ้ามหาสนุก (Watts-Up!) จุดประกายจินตนาการของเด็ก ๆ ให้เข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่า “ไฟฟ้าสถิต”   เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และเล่นสนุกกับอุปกรณ์พิเศษของ MAD SCIENCE ที่มีชื่อเรียกว่า VAN DER GRAFF MACHINE   ซึ่งเป็นอุปกรณ์สร้างไฟฟ้าสถิตที่มีความปลอดภัยสูง   รวมทั้งยังจะได้เรียนรู้ถึงปรากฎการณ์การเกิดฟ้าผ่าที่เกิดจากการสะสมประจุไฟฟ้าตามธรรมชาติ  
     
       5) ก้อนหินและสินแร่ (Mineral Mania) เด็ก ๆ จะได้ศึกษาเรื่องหินและแร่ เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดหินอัคนี หินชั้น และหินแปร จากกิจกรรมการทดลองจำลองการระเบิดของภูเขาไฟ เรียนรู้วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการเก็บแร่ นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังจะได้รู้จักกับหินที่มีคุณสมบัติสามารถเรืองแสงได้อีกด้วย  
     
       6) วิทยาศาสตร์หยุ่น ๆ (Slime) ในบทเรียนนี้ผู้สอนจะพาเด็ก ๆ เข้าสู่โลกของพอลิเมอร์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพอลิเมอร์   พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรมเกี่ยวกับพอลิเมอร์ในรูปแบบต่าง ๆ    และได้ทดลองนำสารเคมีมาผสมกันให้กลายเป็นพอลิเมอร์ด้วยตนเอง  
     
       7) สุดยอดโครงสร้าง (Super Structures) เด็ก ๆ จะได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อค้นหารูปแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ได้สร้างสิ่งก่อสร้างด้วยวัสดุที่คาดไม่ถึง ได้เล่นเกมเกี่ยวกับโครงสร้างและการรับน้ำหนัก ทั้งยังจะได้เห็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าในการสร้างสิ่งก่อสร้างสุดวิเศษที่ยังคงความแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบัน  
     
       8) มหาสมุทรสีดำ & มหาสมุทรสีคราม (Black and Blue Ocean) บทเรียนนี้จะพาเด็ก ๆ ไปผจญภัยในห้วงสมุทรอันกว้างใหญ่ เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภท ได้เห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและได้ทดลองทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสาร  
     
       9) วิทยาศาสตร์แห่งศิลปะ (Science of Art) กิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้ตระหนักถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อศิลปะ เเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานศิลปะ เช่น การเลือกวัสดุที่ใช้ในการวาดภาพ การผสมสี นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังจะได้นำหลักการเหล่านั้นมาทดลองสร้างงานทางศิลปะด้วยตนเอง  
     
     10) แรงหฤหรรษ์ (Fun-damental Forces) ในบทเรียนนี้เด็ก ๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อทำให้เขาเข้าใจเรื่องแรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งเป็นแรงที่สามารถทำให้รถยนต์สามารถไต่ถังได้   รวมทั้งยังได้ทำของเล่นสนุก ๆ โดยอาศัยหลักการที่เพิ่งได้เรียนรู้ไปอีกด้วย  
     
     
     
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560

ชุดที่ 1 (SIG1) : รอบ 10-14 / 24-28 ก.ค. 2560 เวลา 9.30-12.00 น.

ชุดที่ 2 (SIG2) : รอบ 17-21 ก.ค. / 31 ก.ค.-4 ส.ค. 2560 เวลา 9.30-12.00 น.

Download รายละเอียดค่าย

ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com