ตารางค่ายและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ MAD SCIENCE SUMMER 2019

(รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น.)


 
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
เช้า
4-8 มี.ค.
   
เด็กเล็ก
เด็กโต
เด็กโต
เด็กเล็ก
เด็กเล็ก
เด็กโต
       
11-15 มี.ค.
เด็กเล็ก
เด็กโต
เด็กโต
เด็กเล็ก
       
เด็กเล็ก
เด็กโต
อายุ 3-5 ปี
 
18-22 มี.ค.
เด็กเล็ก
เด็กโต
       
เด็กเล็ก
เด็กโต
เด็กโต
เด็กเล็ก
 
อายุ 3-5 ปี
25-29 มี.ค.
   
เด็กเล็ก
เด็กโต
เด็กเล็ก
เด็กโต
เด็กโต
เด็กเล็ก
   
อายุ 3-5 ปี
 
1-5 เม.ย.
เด็กโต
เด็กเล็ก
   
เด็กเล็ก
เด็กโต
         
อายุ 3-5 ปี
22-26 เม.ย.
   
เด็กเล็ก
เด็กโต
   
เด็กโต
เด็กเล็ก
       
29 เม.ย.-3 พ.ค.
เด็กเล็ก
เด็กโต
   
เด็กโต
เด็กเล็ก
   
เด็กเล็ก
เด็กโต
อายุ 3-5 ปี
 

หมายเหตุ   

* เด็กเล็ก 6-8 ปี เด็กโต 9-12 ปี

ค่ายวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน || หน้าหลัก MAD SCIENCE || WEBBOARD

 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com