บริษัทฯ และผู้รับจัดงาน Corporates Organizers
 


     Mad Science สามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าถึง
เด็กๆ จำนวนมากและเพื่อตอบสนอง ความต้องการของบริษัทฯ
หรือองค์กรต่างๆได้ในหลายรูปแบบ เช่น

• กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ
 
• กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
• กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
• งานวันครอบครัวของบริษัทฯ
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเช่นงานวันเด็ก งานวันวิทยาศาสตร์ 
 
 

     นอกจากนี้ Mad Science ยังมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ต่างๆ ซึ่งสามารถ e-mail หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mad Science โทร.02-651-4575,
02-651-4599

 
 
รายชื่อองค์กรและบริษัทเอกชนต่างๆที่ให้
ความไว้วางใจ Mad Science ในการจัดกิจกรรม
 
  • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
  • โรงพยาบาล BNH   
  • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   
  • มูลนิธิลีนุตพงษ์    
  • บริษัท ทรูคอร์เปอร์ชั่น จำกัด (มหาชน)    
  • บริษัทปูนซิเมนต์ การตลาด จำกัด (มหาชน)    
  • บริษัท UNOCAL THAILAND จำกัด   
  • บริษัทเนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) อินค์ จำกัด    
  • บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด    
  • บริษัทซูเปอร์จิ๋ว ออร์กาไนเชอร์    
  • บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด   
  • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด    
  • บริษัทซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด    
  • บริษัท Bangkok Intercontinental Hotels จำกัด    
  • บริษัท Media Mix Organizer จำกัด    
  • บริษํทเซนคาร์ จำกัด (สาขารัตนาธิเบศร์)    
  • บริษัทคิดแกลเลอรี่ จำกัด    
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com