ผู้สอนของ Mad Science
     
       Mad Science ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้สอนและผู้ดำเนินกิจกรรมทุกคน ตั้งแต่การคัดเลือก
การฝึกอบรมในทักษะทางด้านต่างๆแก่ผู้สอน และการตรวจสอบมาตรฐานการสอนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของ
Mad Science ในฐานะผู้นำการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานแก่เด็กๆ
 
     
 
“ Mad Science คำนึงถึงการให้ความสุขแก่เด็กๆในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม
ที่สนุกสนาน เป็นความสำคัญสูงสุด ”
 
     
 
 
     
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com