สำหรับผู้ปกครอง For Parents
 
     ท่านผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสริมบุตรหลานของท่านให้สนใจ
และรักในวิทยาศาสตร์ ตลอดจน เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกฝน
ทักษะต่างๆทางวิทยาศาสตร์ หรือต้องการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดกิจกรรม ให้เด็กๆในโรงเรียน เช่น
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) หรือเป็นครั้งคราว  
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
       ท่านผู้ปกครอง สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมต่างๆได้ที่
02-651-4575, 02-651-4599
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com