กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ
Special Interest Group
     
     
 
       ในแต่ละปี Mad Science ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน
ให้แก่เด็กๆที่ชื่นชอบ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กๆ
ที่มีช่วงวันหยุดแตกต่างจากเด็กนักเรียนทั่วไป ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้จัดกลุ่มเด็ก
กลุ่มละไม่น้อยกว่า
15 คน เพื่อให้ Mad Science จัดกิจกรรมให้
 
     
 
      กิจกรรมนี้มีระยะเวลา 5 วัน ซึ่งเป็นกิจกรรมครึ่งวัน
หรือกิจกรรมเต็มวันตามความต้องการ  ผู้ปกครองที่มี
ความประสงค์ให้
Mad Science จัดกิจกรรมในเวลาพิเศษ
ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
e-mail
หรือ โทร. 02-651-4575, 02-651-4599

 
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com