ค่ายและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน
Summer Camps
     
             
 

  Mad Science จัดกิจกรรมค่ายและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆรอคอย ในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) และช่วงปิดเรียนระหว่างภาคการศึกษา
(เดือนตุลาคม) ของทุกๆปี

 
 

ค่ายต่างๆของ Mad Science ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเด็ก ในวัยต่างๆที่ต้องการจุดประกายความคิดและจินตนาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทุกค่า และทุกหลักสูตรรับสมัครเด็กอายุ 5-13 ปี ยกเว้น ค่ายอนุบาล ซึ่งรับสมัครเด็ก อายุ 3-5 ปีและ ค่ายหุ่นยนต์อัจฉริยะ รับสมัครเฉพาะ เด็กอายุ 8-14 ปี

ค่ายและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ Mad Science เป็นค่ายกลางวัน (Day Camp) ระยะเวลา 5 วันๆละ 3 ชั่วโมง ในแต่ละปี Mad Science จัดกิจกรรมค่าย
ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน

 

 

 
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 
 
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com