ค่ายหุ่นยนต์อัจฉริยะ
Red-Hot Robots (รับเฉพาะเด็กอายุ 8-14 ปี)
     
   
     
        เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ครึ่งวันของ Mad Science สำหรับเด็กอายุ 8-14 ปี เด็กๆจะได้เรียนรู้ และเล่นสนุกกับหุ่นยนต์ชนิดต่างๆ และศึกษาหลักการของวงจรที่ควบคุมหุ่นยนต์ และได้สร้าง
หุ่นยนต์ทั้งตัวเพื่อนำกลับบ้าน
 
     
        Day 1 ก้าวแรกสู่โลกหุ่นยนต์ ( Ready for Robots )  
 
 • ศึกษาหลักการเบื้องต้นของหุ่นยนต์
 • เรียนรู้กลไกและส่วนประกอบสำคัญของหุ่นยนต์ผ่านกิจกรรมและเกมที่น่าตื่นเต้น
 • เริ่มสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะของตนเอง  
 
     
        Day 2 นักคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( Robot Engineers )  
 
 • ค้นหาแรงบันดาลใจของเด็กๆในการออกแบบรูปร่างหุ่นยนต์จากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
 • ศึกษากลไกการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างกลไกควบคุมการ
  เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์
 • สร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยกลไกอย่างง่ายๆด้วยตนเอง  
 
     
        Day 3 วงจรอัจฉริยะ  ( Circuit Science )  
 
 • เรียนรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้า เช่นตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฯ
 • ศึกษาวงจรไฟฟ้าในการควบคุมหุ่นยนต์ และสร้างวงจรอย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
 • สร้างหุ่นยนต์แมลงสำหรับตรวจสอบตัวนำไฟฟ้า เพื่อนำกลับบ้าน  
 
     
        Day 4 เซนเซอร์มหาสนุก  ( Use Your Common Sensors! )  
 
 • เรียนรู้ตัวเซนเซอร์ที่หุ่นยนต์ใช้ในการตรวจจับสิ่งต่างๆ
 • สนุกกับกิจกรรมเกี่ยวกับประสาทสัมผัสและการสื่อสาร
 • สร้างวงจรเซนเซอร์ของเล่นอย่างง่ายเพื่อนำกลับบ้าน  
 
     
        Day 5 ปริศนา 101 ( Robots 101 )  
 
 • ออกแบบและสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์ของตนเองตามจินตนาการ
 • สนุกกับกิจกรรมที่ฝึกฝนการออกคำสั่งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหว
  ตามที่เด็กๆต้องการ เช่นควบคุมหุ่นยนต์ให้แข่งเตะฟุตบอลในห้อง
 • สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะต่อจนเสร็จเพื่อนำกลับบ้าน  
 
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com