ค่ายวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ
Mad Science Genius Camp
     
     
        วิทยาศาสตร์สุดสุด (Super Scientist)สนุกกับการฝึกฝนทักษะต่างๆทางวิทยาศาสตร์
ทั้งการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การสรุปผล รวมทั้งการกะประมาณ การชั่ง ตวง วัด และทักษะพื้นฐานอื่นๆทางวิทยาศาสตร์
 
     
        นักประดิษฐ์คิดสนุก (Young Inventor)เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของนักประดิษฐ์ ฝึกฝนการคิดและการระดมสมอง ได้รู้จักนักประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง เด็กๆจะได้ลงมือ
ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ตามจินตนาการของตนเอง
 
     
 
        พริกขี้หนูทะยานฟ้า (Do You Want to Fly?)เรียนรู้
คุณสมบัติของอากาศและความสัมพันธ์ของความกดอากาศที่มีผลต่อ
การบิน เด็กๆจะได้ทดลองสร้างเครื่องร่อนหลากรูปแบบ และสนุก
กับกิจกรรมเกี่ยวกับอากาศและการบินที่น่าตื่นเต้น
 
     
 
       32+5=1 (MySenses and Myself) สนุกกับการเรียนรู้
อวัยวะต่างๆในร่างกาย การทำงานของอวัยวะต่างๆที่สัมพันธ์กัน
เป็นระบบอวัยวะ สนุกกับการทดลองเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5 และยืดเส้นยืดสายกับกิจกรรมที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม
 
 
     
         ฮุยเลฮุย...ตะลุยฐานวิทย์ (Mad Science Rally)สนุกกับฐานวิทยาศาสตร์
สุดท้าทายและร่วมมือกันฝ่าด่านต่างๆ โดยในแต่ละฐานเด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาเป็นทีม เด็กจะนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ
ในความพยายาม
 
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com