ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาลสนุกคิดกับนักวิทย์ตัวน้อย
The Little Scientists (รับเฉพาะเด็กอายุ 3-5 ปี)
     
       สนุกคิดกับนักวิทย์ตัวน้อย (The Little Scientists) จุดประกายจินตนาการให้เด็กอนุบาล ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกับค่าย “สนุกคิดกับนักวิทย์ตัวน้อย” ของ MAD SCIENCE ในช่วงปิดเทอม ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขา เด็ก ๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ ได้ลงมือทดลองด้วยตนเอง รวมทั้งได้เพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย  
     
        1) สนุกกับตัวเรา (Fun with our Body)  
 

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ มากมาย และท้าทายไปกับการทดลองเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ และประโยชน์ของอวัยวะด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ อาทิ TACTILE DISC อุปกรณ์สำหรับการฝึกฝนกายสัมผัส

 
     
        2) รวมแรงแข็งขัน (Amazing Forces)  
 

เพลิดเพลินกับเกมและกิจกรรมเกี่ยวกับแรงดึง-แรงผลัก ซึ่งเป็นแรงขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ตื่นตาตื่นใจไปกับการทดลองเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกและแรงแม่เหล็ก และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำสิ่งของเพื่อนำกลับบ้าน

 
     
        3) สีสันหรรษา (Funny Color)  
 

สนุกกับการทดลองเกี่ยวกับสีที่สอดแทรกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท และตื่นเต้นไปกับการค้นพบความลับว่าสีสันต่าง ๆ เกิดจากการนำแม่สีมาผสมกัน

 
     
        4) มหัศจรรย์แห่งการมองเห็น (Miracle Optical)  
 

ท้าทายไปกับการค้นพบความลับของแสงและการมองเห็น ด้วยชุดอุปกรณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ PEEP HOLE, BUBBLE SOLUTION และลูกข่างซีดีที่เด็ก ๆ ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง

 
     
        5) อากาศแสนกล (Air Magic)  
 

ตื่นเต้นไปกับการทดลองและกิจกรรมที่หลากหลาย อันจะทำให้เด็ก ๆ รู้จักกับอากาศและประโยชน์ของอากาศ พร้อมไปกับการฝึกฝนทักษะการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผล

 
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com