ห้องเรียนอเมซิ่งไซเอนซ์
Amazing Science Room
     
       1) หอคอยสูงเสียดฟ้า (The Highest Tower) เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างชนิดต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น สนุกกับการสร้างหอคอย และท้าทายด้วยการฝ่าด่านสร้างหอคอยกระดาษให้สูงที่สุด ด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาประยุกต์ใช้  
     
       2) มหัศจรรย์แห่งร่างกาย เด็ก ๆ จะได้สนุกกับการค้นหาความลับของร่างกาย ตื่นเต้นไปกับ การค้นหาว่าร่างกายสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้อย่างไรด้วยกิจกรรมสร้างแบบจำลองโครงกระดูก รวมทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับ การจำลองการทำงานของกล้ามเนื้อ และเรียนรู้กระบวนการทำงานของหัวใจอีกด้วย  
     
       3) สี่ล้อจอมซ่า (Cool!!!...4 Wheels) เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับล้อ ซึ่งเป็นเครื่องผ่อนแรงชนิดหนึ่ง ที่ช่วยทำให้ยานพาหนะต่าง ๆ เคลื่อนที่ได้ ตื่นเต้นกับการค้นหารูปทรงของล้อที่ดีที่สุด และท้าทายกับ Rally สี่ล้อจอมซ่าที่ต้องลงมือประดิษฐ์ด้วยตัวเอง รวมทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องพลังงานเพิ่มเติมจากการเคลื่อนที่ของรถอีกด้วย  
     
       4) สนุกกับคาน (Fun Lever) เรียนรู้และสนุกกับเครื่องผ่อนแรงประเภทคาน เด็ก ๆ จะได้ทำ การทดลองที่ทำให้รู้จักกับคานชนิดต่าง ๆ ตื่นเต้นกับการแข่งขันยิงลูกบอลด้วยคานชนิดพิเศษ และท้าทายกับการไขปริศนากับชุดอุปกรณ์ MATH BALANCING เพื่อเสริมความเข้าใจเรื่องคานให้มากขึ้นอีกด้วย  
     
       5) การถ่ายเทความร้อน (Harnessing Heat 3) สนุกกับกิจกรรมที่ช่วยให้เรียนรู้ว่าความร้อนเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง รวมถึงกิจกรรมที่จะทำให้เรียนรู้ถึงการถ่ายเทความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี  
     
       6) การเดินทางสู่ดาวอังคาร 2 (Mission to Mars 2) เด็ก ๆ จะได้ตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปยังดาวอังคาร ทั้งการออกแบบชุดนักบินเพื่อเดินทางสู่ดาวอังคาร สังเกตพื้นผิวและสิ่งแวดล้อมบนดาวอังคารจากแบบจำลอง รวมทั้งสนุกกับการจำลองทำภารกิจต่าง ๆ ภายใต้แรงดึงดูดบนดาวอังคาร  
     
 
     7) กลไกในอากาศ (Air & Aerodynamic) เรียนรู้การทำงานและการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน เด็ก ๆ จะได้ทำการทดลองเพื่อเรียนรู้หลักการของ BERNOULLI ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่า ความเร็วลมทำให้ทำให้ความกดดันอากาศเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังจะได้นำหลักการนี้มาทำกิจกรรมแสนสนุกกับปีกเครื่องบินจำลอง และลุ้นระทึกไปกับการแข่งขันปรับแต่งเครื่องบินเหินเวหา
 
     
       8) สารอาหารจอมพลัง (Mission Nutrition) เด็ก ๆ จะได้ท้าทายไปกับการทดลองจัดอาหารให้ถูกสัดส่วนและถูกหลักโภชนาการด้วยชุดอุปกรณ์ FOOD PIE และตื่นตาตื่นใจไปกับการทดลองการประสานไขมันเข้ากับน้ำด้วยการทำงานของน้ำดี ตามด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเน้นย้ำถึงประโยชน์ของอาหารและการออกกำลังกายอีกด้วย  
     
       9) มหัศจรรย์แห่งแม่เหล็ก (Miracle of Magnet) ค้นพบความลับของสารแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กที่เด็กๆอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยเห็น ท้าทายกับการค้นหาสารแม่เหล็กในวัตถุต่าง ๆ ตื่นเต้น กับการทดลองหาสนามแม่เหล็กทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยตัวเอง  
     
       10) สนุกกับจุดศูนย์ถ่วง (Fun with the Centre of Gravity) รู้จักกับจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ เด็กๆจะได้รับการท้าทายกับการทดลองตั้งสิ่งของบนแผ่นไม้ให้ได้โดยไม่หล่นหรือล้มลงมา และลุ้นไปกับการต่อชุดอุปกรณ์ ACROBAT ให้ได้สูงที่สุด นอกจากนั้นยังจะได้นำความรู้เรื่องจุดศูนย์ถ่วงมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมนกฮูกไต่ราวอีกด้วย  
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
 
 
     
 


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com