ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาลโลกใบเล็กกับเด็กตัวน้อย
The Garden (รับเฉพาะเด็กอายุ 3-5 ปี)
     
   
     
       โลกใบเล็กกับเด็กตัวน้อย (The Garden) เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ชุดใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก อนุบาลอายุ 3-5 ปีซึ่งผ่านการ ค้นคว้า และวิจัยโดยทีมงานของ Mad Science ประเทศแคนาดาโดยจัดเป็นค่ายครึ่งวัน ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน  
     
 

The Garden จะนำเด็กๆเข้าสู่โลกแห่งธรรมชาติของพืช สัตว์และสิ่งแวดล้อม เด็กๆจะได้พบกับกิจกรรมที่สนุกสนานในแต่ละวันเพื่อให้เข้าใจถึงการเจริญ เติบโตของสิ่งมีชีวิต โดยผ่านการทดลองด้วยตนเองและได้ฝึกฝนการเป็น นักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยการระบายสีและวาดภาพสิ่งต่างๆที่พบในสมุดของ ตนเองเพื่อนำกลับบ้าน

 
     
        Day 1 เปิดประตูสู่โลกสีเขียว ( Soil and Seeds)  
 

สนุกกับการทดลองที่ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ใน พื้นดิน เด็กๆจะได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของเมล็ดที่สามารถเจริญเติบโต เป็นต้นไม้ได้ รวมทั้งได้ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ

 
     
       Day 2 อัศจรรย์วันฟ้าใส (Sun, Wind and Rain)  
 

ตื่นเต้นกับการค้นหาสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้ในสวน และสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ รู้ความสำคัญของลมและฝนที่มีต่อ ต้นไม้ในสวน ทั้งยังได้ทำการทดลองและสร้างหมวกกันแดดสำหรับทำสวน

 
     
       Day 3 มหัศจรรย์สวนพันธุ์ไม้ (Plants and Leaves)  
 

เรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้และใบจากการทดลองที่หลากหลาย ตื่นตาตื่นใจกับการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายสำหรับเด็กอนุบาลรวมทั้งได้ ฝึกฝนทักษะในการสังเกตการตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผล

 
     
       Day 4น้องหนูกับคุณดอกไม้ (Flowers, Fruits and Veggies)  
 

สนุกสนานกับการฝึกทักษะการสังเกต พร้อมเรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอกและ ผลของต้นไม้ ด้วยกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆได้ฝึกฝนทักษะ ในการจัด จำแนกและการเก็บข้อมูลด้วย

 
     
       Day 5 เรื่องลับ ๆ ของแมลงตัวจิ๋ว (Butterflies, Ladybug and Bee)  
 

เพลิดเพลินกับการเรียนรู้แมลงชนิดต่างๆที่พบในสวนเช่น ผึ้ง ผีเสื้อ เต่าทอง ด้วยกิจกรรม และอุปกรณ์ที่ตื่นตาตื่นใจ เรียนรู้การมองเห็นของแมลง ผ่าน แว่นตาแมลง ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแมลง และการเจริญเติบโตของต้นไม้ พร้อมกับการฝึกฝนทักษะในการสร้างแบบจำลอง

 
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com