บริการของเรา Our Services  
 
     
       จากประสบการณ์ ของทีมงาน Mad Science ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ให้ทั้งสาระและความ
สนุกสนานแก่เด็กๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้ Mad Science ได้รับความ ไว้วางใจทั้งจากสถานศึกษา ผู้ปกครอง บริษัทและ องค์กรต่างๆ "Mad Science คำนึงถึงการให้ความสุข แก่เด็กๆในการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ผ่าน กิจกรรมที่สนุกสนานเป็นความสำคัญสูงสุด ”
 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com