กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ Hand on Stations
     
             
 
      กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ของ  Mad Science   สามารถตอบสนองความต้องการ
ของโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กๆในโอกาสต่างๆเช่น
งานวันวิชาการ งานวันวิทยาศาสตร์ งานวันเด็ก หรือในโอกาสอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ
หรือ ผู้รับจัดงาน
(Organizer) ยังสามารถสนับสนุนกิจกรรมนี้ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม
การขาย หรือจัดกิจกรรมนี้ในสถานที่ต่างๆที่จัดงานที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว โดย
Mad Science สามารถปรับกิจกรรมฐานให้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆตามความเหมาะสม
 
     
        กิจกรรมฐานของ Mad Science ไม่ว่าจะเป็น ลวงตามายาภาพ, อากาศพิศวง ,
เวทมนตร์เคมี
,   เสียงหรรษา, โลกแห่งความเย็น
, ไส้เดือนเพื่อนรัก,   สิงห์ร้ายสายลม,
เจ้าหนูมือเบา
, ตีลังกามหาสนุก, หลอดน้อยพ่นน้ำ, หอคอยทะลุฟ้า, วงแหวนทะลวงอากาศ
ฯลฯ
นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
อีกด้วย เพราะกิจกรรมแต่ละฐานมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกันและเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลงมือ
ปฏิบัติและฝึกฝนการแก้ปัญหา
 
     
     
 
 
     
     
 
      โรงเรียน บริษัทฯหรือผู้รับจัดงานที่สนใจใน กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ Mad Science
สามารถติดต่อผ่าน
e-mail หรือโทรศัพท์ 02-651-4575, 02-651-4599  เพื่อขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com