กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด Birthday Party
 
   
   
        Mad Science สร้างมิติใหม่แห่งความสนุก
สนานในงานวันเกิดของเด็กๆ ด้วยกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่ให้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน
ถึงสถานที่่จัดงาน

        จุดเด่นของกิจกรรม Mad Science สำหรับ
งานวันเกิด
       • Mad Science รับผิดชอบในการจัดหา
ผู้ดำเนิน กิจกรรม,อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด
ถึงสถานที่จัดงาน
       • สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆในวันสำคัญด้วย
 กิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมโชว์วิทยาศาสตรที่
 ตื่นตาตื่นใจหรือกิจกรรมฐาน (Hand On Stations)
 
     
 

       • กิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที เพื่อให้เด็กๆมีเวลาร่วมกิจกรรมอื่นๆ
กับเพื่อนๆ

 
 
         • สามารถเลือกกิจกรรมตามความเหมาะสมของงาน
ตั้งแต่กิจกรรม“ ขนมสายไหม ”เพื่อเรียนรู้ว่าขนมสาย
ไหมที่หวานอร่อยนั้นเกี่ยว ข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร
การทำ  “ Slime ” หรือ“ ขี้มูกวิทยาศาสตร์ ”
ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กทั่วโลก หรือเรียนรู้
ความลับของ น้ำแข็งแห้ง ( Dry Ice )
 
       • กิจกรรม Mad Science ช่วยให้เด็กๆเห็นว่า
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี
และปลูกฝัง ให้เด็กรักวิทยาศาสตร์
 
     
         • เด็กๆได้เรียนรู้เมื่อมีความสุขในการร่วมกิจกรรม Mad Science  
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com