ความคิดเห็น
 
      Mad Science ได้รับความชื่นชมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆและความรู้สึกที่ดีๆของเด็กนักเรียน
ซึ่งเป็นกำลังใจให้แก่ ทีมงานของ Mad Science ทุกๆคน
 
 
       " การให้ Mad Science เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสอน
วิทยาศาสตร์ มีประโยชน์ต่อนักเรียนของเรา เพราะเขาจัด
กิจกรรมโดยให้เด็กได้ทดลอง ปฏิบัติจากของจริง การจำลอง
หรือผ่านเกม ซึ่งการเรียนด้วยวิธีนี้ จะช่วยให้เด็กจำ
ได้อย่างแม่นยำ  

       "ที่ชอบ MAD SCIENCE เพราะเราเน้นผลลัพธ์ที่ตัวเด็ก เราต้องการเห็นเด็กที่มีคุณลักษณะ
ที่มีหลักความคิดที่ดี มีเหตุมีผลและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เราจึงเลือก MAD SCIENCE เข้ามา เพราะ MAD SCIENCE ช่วยสนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้"
 
     
  ดร.อัญจลา จารุมิลินท ผู้อำนวยการ ร.ร.ทับทอง    
     
         “ แต่เดิมเราจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมตามหลักสูตรของ สสวท ซึ่งในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก ต้องมีกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติจริง มีการทดลอง มีอุปกรณ์พร้อม เด็กถึงอยากรู้ และจากการสำรวจสอบถามเด็กๆชอบ MAD SCIENCE เป็นอันดับหนึ่ง  
     
  อาจารย์ศุภลักษณ์ ชูเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนแย้มสอาด รังสิต   
     
         " MAD SCIENCE ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้ดีทีเดียว เรามีความต้องการ ให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่ง MAD SCIENCE เข้ามาช่วยปูพื้นฐานในส่วนนี้ ซึ่งเราจะใช้ครูในโรงเรียนก็ได้ แต่ MAD SCIENCE มีความชำนาญในกระบวนการโดยตรง และมีทักษะในการดูแลเด็ก"    
     
  อาจารย์ปัณฑิตา ทองสิมา
ผู้อำนวยการ่โรงเรียนเผดิมศึกษา
 
     
  เสียงจากเด็กๆ   
   
       “ การเรียนผ่านสถานการณ์จำลอง ทดลองด้วยตัวเอง สนุก
และเข้าใจกว่านั่งอ่านตำราเรียนบางทีเราจินตนาการ หรือนึกภาพ
ไม่ออก เรียนวิธีนี้เข้าใจง่ายแล้วสนุก บางเรื่องเป็นสิ่งใกล้ตัว
เคยนำกลับไปใช้ที่บ้าน เช่น การเลี้ยงปลาจะมีกระบวนการ
จัดระบบนิเวศให้ปลา ตอนแรกคิดว่ามีหิน ปะการังเทียม
ก็ใส่ไปให้หมด จริงๆ แล้วควรมีช่องว่าง เพื่อให้ปลาว่ายด้วย ”
 
     
  ด.ญ.พิมพ์ศิริ ศรีวรางกูล นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์    
     
         " ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง ทำกิจกรรม สนุก ครูจะจัดอุปกรณ์ให้เรียนทุกครั้ง
ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไส้เดือน ไม่เคยได้ยินเสียงเดิน ครูก็หาวิธีง่ายๆ
ทำให้พวกเราได้ยิน และสอดแทรกให้เรามีความเมตตา รักสัตว์ ว่า ถ้าเจอก็อย่าไปทำร้าย
ไส้เดือนมีประโยชน์ช่วยพรวนดินให้ต้นไม้ ”  
 
     
  ด.ญ.สุดารัตน์ อันทรพร และ ด.ญ.ณปัณณ์ โสวรรณะ ชั้น ป.5 ร.ร.ทับทอง    
     
   
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com