โชว์วิทยาศาสตร์ Mad Science Show
     
             
 
      ในแต่ละรอบของกิจกรรมโชว์วิทยาศาสตร์บนเวทีสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆ
และผู้ใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงเรียน หรือ บริษัทฯสามารถจัดกิจกรรมโชว์นี้ในโอกาส
ต่างๆเช่น กิจกรรมงานวันเด็ก งานวันวิทยาศาสตร์ งานวันครอบครัวของบริษัทฯ กิจกรรม
ลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรมนี้ใช้เวลาในแต่ละรอบประมาณ 30-45 นาที กิจกรรมโชว์ของ
Mad Science นอกจากจะแสดงให้เด็กๆเห็นถึงความแตกต่างระหว่างมายากล กับวิทยาศาสตร์
แล้ว ยังให้ความสนุกสนานที่แฝงด้วยสาระในทุกๆการแสดง รวมถึงการให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงอีกด้วย
 
     
 
      โรงเรียน บริษัทฯหรือผู้รับจัดงานที่สนใจใน กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ Mad Science
สามารถติดต่อผ่าน
e-mail หรือโทรศัพท์ 02-651-4575, 02-651-4599  เพื่อขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com