ห้องเรียนมหัศจรรย์
Mad Science Miracle Room
     
       1)  จรวดทะยานฟ้า (Rocket Demo) เด็กๆ จะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับส่วนประกอบ
ต่างๆ ของจรวด และเรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการยิงจรวด รวมถึงสนุกกับการยิงจรวดขนาดจิ๋ว
 
     
       2)  เบื้องหลังหนังสนุก (Movie Effect) เด็ก ๆจะเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์
ที่ทำให้เรามองเห็นชุดภาพนิ่งสามารถเคลื่อนไหวกลายเป็นภาพยนตร์ได้ พร้อมทั้งสนุกกับ
การทดลองทำเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งได้ทดลองทำ
นิ้วปลอมด้วยการหล่อนิ้วมือของตัวเองกลับบ้านอีกด้วย
 
     
       3) เคมีมหัศจรรย์ 1 (Acids & Bases 1) รู้จักและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกรดและเบส
และพบกับการทดลองที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบส ได้ทำการทดสอบ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายต่าง ๆ โดยการใช้กระดาษ pH
 
     
       4) แรงและการเคลื่อนที่ (Moving Motion) เรียนรู้การเคลื่อนที่และแรงต่าง ๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง สนุกกับกิจกรรมล้มหอคอย เพื่อทำความเข้าใจเรื่องความเฉื่อยและแรงต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ และสุดท้ายจะได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ทำของเล่นด้วยตัวเอง
 
     
       5) ไขปริศนาระบบนิเวศน์ (Exploring Eco-System) สนุกกับการทดลองและกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบ รู้จักกับห่วงโซ่อาหาร
และทำแบบจำลองระบบนิเวศน์ด้วยตัวเอง
 
     
       6) หนูน้อยร้อยชั่ง (Measure for Measure) เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับการชั่งและ การวัดซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ  ได้เรียนรู้และสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสม
ในการชั่งและการวัดจากกิจกรรมที่ท้าทาย รวมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านอื่น เช่น การสังเกต
การกะประมาณอีกด้วย
 
     
 
     7) เคมีมหัศจรรย์ 2 (Acids & Bases 2) สนุกกับปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ตื่นเต้นกับ
การทดลองระหว่างสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและเบสหลากหลายชนิด นอกจากนั้นยังได้
ตื่นตาตื่นใจกับปืนใหญ่ที่ประยุกต์มาจากปฏิกิริยาเคมีด้วย
 
     
       8) อร่อยล้วนยั่วยวนใจ (Tantalizing Taste)   เด็ก ๆ จะได้เข้าใจถึงกระบวนการ
ที่ร่างกายใช้ในการรับรู้รสชาติต่าง ๆ ได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสในการรับรส
ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่น และ หลักการเบื้องต้นทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับประสาท
สัมผัสทั้งสอง
 
     
       9) แสง…สี…อัศจรรย์ (Light…Color…Action) ค้นพบความมหัศจรรย์ต่างๆ ของแสง 
ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมแสนสนุก และได้ทดลองบันทึกเงาของตัวเองด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ทาง
MAD SCIENCE ได้จัดเตรียมไว้
 
     
       10) เครื่องบินเหินเวหา (Stunt Plane)  เรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องบิน
ได้ทราบถึงส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถบินอยู่บนท้องฟ้าได้ จากการทดลอง
ด้วยแบบจำลองเครื่องบินกระดาษ และในตอนท้ายเด็ก ๆ จะได้เครื่องบิน Dip-er-Do
กลับบ้านอีกด้วย
 
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com