ห้องเรียนฉลาดคิด
Smart Brain Science Room
     
       1)  สุดยอดจักรกลมนุษย์ (Incredible Machine) สนุกกับการเรียนรู้ระบบการย่อยอาหาร ทำการทดลองเพื่อให้เข้าใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหาร และตะลึงกับผลการทดลองจากการจำลองการย่อยอาหารหลากหลายประเภท อันจะมีผลให้เกิดความผิดปกติกับร่างกาย เช่น อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังจะได้ทำกิจกรรมแสนสนุกเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจและการหายใจ พร้อมทั้งได้ลงมือทำแบบจำลองปอดอีกด้วย  
     
       2)  มหัศจรรย์เสียงหรรษา (Fantastic Sound) เพลิดเพลินกับการเรียนรู้เรื่องคลื่นเสียงและคุณสมบัติของเสียงที่น่าสนใจ ตื่นเต้นกับการสร้างแบบจำลองคลื่นเสียง ทดลองฟังเสียงแบบไม่มีตัวกลางของเสียง ทดสอบคุณสมบัติในการสะท้อน และท้าทายกับเกมเสียงพันสายเพื่อทดสอบประสาทสัมผัสในการได้ยินอีกด้วย  
     
       3) น้ำแสนกล (Water Work) ท้าทายกับกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ รู้จักกับคุณสมบัติของน้ำ เช่น แรงตึงผิว สนุกกับการทดลองลอย-จม รวมทั้งได้ฝึกฝนการใช้ความคิดในการนำคุณสมบัติของน้ำมาทำให้เกิดประโยชน์  
     
       4) บรื๋อ...กระดูก (Bare Bone) ตื่นเต้นกับการเรียนรู้โครงสร้างของร่างกาย สนุกกับการศึกษาส่วนประกอบของโครงกระดูกและต่อโครงกระดูกจากแบบจำลองกระดูกขนาดเท่าของจริง รวมทั้งท้าทายไปกับการสังเกตลักษณะโครงกระดูกส่วนต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าเป็นโครงกระดูกของเพศหญิงหรือเพศชาย  
     
       5) สสารกับการเปลี่ยนแปลง (Matter of Changes) สนุกกับการเรียนรู้เรื่องสสารและการเปลี่ยนแปลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และศึกษาความหนืดของของเหลวผ่านการทดลองที่ท้าทาย รวมทั้งยังจะได้ทำการทดลองสนุก ๆ เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการนำสารเคมีชนิดต่าง ๆ มาผสมกันอีกด้วย  
     
       6) สนุกกับเทียน (Funny Candles) เรียนรู้เรื่องสถานะของสสารจากเรื่องราวของเทียน สนุกกับการเรียนรู้วิธีทำให้เทียนของเด็ก ๆ สวยงามด้วยสีชนิดต่าง ๆ และค้นหาไส้เทียนที่จะเผาไหม้ได้ทนและนานที่สุด จากนั้นเด็ก ๆ จะได้เทียนตามแบบฉบับของตนเองกลับบ้านด้วย  
     
 
     7) พลังงานอัจฉริยะ (Energy Burst) บทเรียนนี้จะแนะนำให้เด็ก ๆ รู้จักกับพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการทำกิจกรรมด้วยของเล่นชนิดต่าง ๆ เต็มอิ่มไปกับกิจกรรมที่จะทำให้เรียนรู้ถึงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์
 
     
       8) ความลับของปลาน้อย (Secret of Fish) ตื่นตาตื่นใจไปกับการเรียนรู้ธรรมชาติของปลาหลากหลายชนิด ผ่านการทดลองที่จัดเตรียมขึ้นมาเป็นพิเศษ ทั้งการค้นหาสาเหตุที่ปลาสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้ การสังเกตเกล็ดปลาลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งเด็ก ๆ ยังจะได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วย  
     
       9) ธรณีพิบัติ (Geology Disaster) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดจากแผ่นดิน เช่น การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ได้ทดลองสร้างแบบจำลองการเกิดแผ่นดิน ภูเขาไฟระเบิด การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิด้วยตนเอง  
     
       10) วิทยาศาสตร์กับของเล่น 2 (Science of Toys 2) สนุกและตื่นตาตื่นใจกับของเล่นที่หลากหลาย เช่น ลูกดิ่ง ลูกบอล รวมทั้งของเล่นพิเศษ เช่น Vector Toys และ String Things อันจะทำให้พวกเขาเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่น พร้อมทั้งได้ฝึกักษะในการสังเกต การตั้งสมมติฐาน และการทดลองอีกด้วย  
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
 
 
     
 


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com