ค่ายวิทยาศาสตร์ฮ่า…ฮ่า…ฮ่า
Mad Science Ha…Ha…Ha Camp
     
        วิทยาศาสตร์ทะลุจอ (3...2...1 Action) สนุกกับการทดลองที่หลากหลายซึ่งเด็กๆ
อาจเคยชมทางโทรทัศน์  ทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะในการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง
การสรุปผล  ผ่านการทดลอง  และกิจกรรมที่ชวนให้ค้นหา และในตอนท้ายเด็กๆยังจะได้
ลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานสุดพิเศษเพื่อนำกลับบ้าน
 
     
 
      ของเล่นกับความลับ (The Secret of Toy) เรียนรู้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านการเล่นและของเล่นหลากชนิดทั้งยังได้จะทดลองนำความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์ของเล่นด้วยตนเอง
 
     จรวดมหาสนุก (Newton’s Fun Rocket ) สนุกสนานกับการทดลอง
เรื่องจรวดได้ทำกิจกรรมเพื่อศึกษากฎของนิวตันซึ่งสัมพันธ์กับหลักในการทะยานฟ้า
และได้ทดลองปรับแต่งและยิงจรวดชนิดพิเศษของ  MAD  SCIENCE
 
     
 
        มายาน่าฉงน (Science of Magic) ตื่นตาตื่นใจกับมายากลชวนฉงน
ได้เรียนรู้ว่าการแสดงมายากลแต่ละชุดสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ และได้ทดลองนำหลักการทางวิทยาศาสตร์
มาแสดงเป็นกลน่าพิศวง
 
     
         เจ้าหนู...ผู้เหลือรอด (Mad Science Survivor) เด็ก ๆจะได้รับการท้าทาย
ให้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิต
ได้ในสถานการณ์จำลอง  โดยเด็กๆจะได้สนุกกับการค้นหาน้ำและปรุงอาหาร
ด้วยการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และได้ฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
ปัญญาเป็นอาวุธ
 
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com