ห้องเรียน Sparking Science 
Sparking Science Room
     
       1) แรงดันอากาศพิศวง (Wonder Air Pressure) เด็กๆจะได้เรียนรู้ทฤษฎี Aerodynamics, Thermodynamics และ Bernoulli’s principle ที่ทำให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ผ่านกิจกรรมการทดลองที่สนุกสนาน ตื่นเต้นท้าทาย เช่น การทำให้ลูกโป่งน้ำสามารถเข้าและออกจากขวดแก้วได้, กิจกรรม Hockey Air Zooka  
     
       2) น้ำแข็งแห้งแผลงฤทธิ์ (Dry Ice Capades) Mad Science จะพาเด็กๆ เข้าสู่ห้องทดลองแสนเย็น เริ่มตั้งแต่การผลิต Dry Ice ว่าทำกันอย่างไร และทำกิจกรรมสนุกสนานตื่นเต้นเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้ง ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้สอนที่มีความชำนาญ ได้ทดลองเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติการระเหิดของ Dry Ice กิจกรรม Dry Ice Rocket, Dry Ice Boat และ Bubble snake  
     
       3) หนูน้อยสำรวจสภาพอากาศ (Walloping Weather) เด็กๆจะได้ทดลองผลกระทบของอากาศ ต่อสภาพอากาศ และสวมบทบาทเป็นนักอุตุนิยมวิทยา ทำการทดลองสนุกสนาน เช่น จำลองพายุหมุนทอร์นาโด กิจกรรมวัฏจักรน้ำ นานาก้อนเมฆ วัดสภาพอากาศ และพยากรณ์สภาพอากาศ  
     
       4) ความมหัศจรรย์ของน้ำ (Wacky Water) เด็กๆจะได้ทดสอบและเรียนรู้คุณสมบัติของน้ำและของเหลว สนุกกับกิจกรรมลูกโป่งดูดน้ำได้ กิจกรรม Iceberg และทดลองความหนาแน่นที่แตกต่างกัน (Density stacker)  
     
       5) ร่วมแรงแข็งขัน (Fantastic Forces) เรียนรู้แรงดึงดูดของโลกและความเกี่ยวข้องกับแรงอีกหลายแรงไม่ว่าจะเป็นจุดศูนย์ถ่วง แรงสู่ศูนย์กลาง กิจกรรมต่อตัวนกฮูกให้เป็นโครงสร้างที่สมดุล กิจกรรมนกฮูกแฮปปี้ กิจกรรมตะปูไม่โยกเยก และกิจกรรม Roller Coaster Racing  
     
       6) วงจรไฟฟ้าหรรษา (Build a Circuit) เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่ากระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถทำงานได้ ให้เด็กๆรู้จักกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่สามารถทำเองได้ และพัฒนา ปรับปรุงเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย การต่อวงจรอนุกรมและขนาน และกิจกรรมฟิวส์ทำงานอย่างไร  
     
 
     7) เพื่อนช่วยผ่อนแรง (Working Machines) เรียนรู้เครื่องผ่อนแรง 6 ชนิด ได้แก่ รอก คาน ลิ่ม สกรู ล้อ และพื้นเอียงที่จะช่วยงานเด็กๆให้ออกแรงน้อยที่สุด โดยจะได้ทดลองและสร้างเครื่องผ่อนแรงเพื่อแก้ปัญหาในการขนย้ายสิ่งของจากอุปกรณ์ง่ายๆ และยังสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วย
 
     
       8) โลกของเรา (Lab on Earth) Mad Science จะนำเด็กๆไปสู่การศึกษาธรณีวิทยาของโลก การเกิดหินประเภทต่าง ๆและการเกิดธรณีพิบัติบนโลก ทั้งภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว เรียนรู้ว่าเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรเมื่อเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แบบจำลองชั้นของโลก ปรากฏการณ์ Earthquake และภูเขาไฟใต้น้ำ  
     
       9) รวมกันเป็นโครงสร้าง (Amazing Structures) เด็กๆจะได้สวมบทบาทเป็นสถาปนิก และวิศวกร เรียนรู้โครงสร้างภายในของสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างที่ดีควรมีรูปทรงใด สนุกกับกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของเด็กๆ เช่น หอคอยสูงเสียดฟ้า กิจกรรมTension & Compression กิจกรรมทดสอบความแข็งแรงของวัสดุต่อโครงสร้างยักษ์  
     
       10) รวมมิตรวิทยาศาสตร์ (Sound like Science) สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายกิจกรรม สาธิตการจุดไฟด้วยปฏิกิริยาเคมี การสร้างเสียงฟ้าผ่าในห้องทดลองด้วยอุปกรณ์ Thunderstorm และ Thunder Drum รวมถึงการทดลองทำลำโพงอย่างง่ายๆ  
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
 
 
     
 


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com