ค่ายวิทยาศาสตร์อัศจรรย์
Mad Science Fantastic Camp
     
     
       จอมซนคนเล่นแสง (Shutterbugs) เรียนรู้คุณสมบัติของแสง การหักเหและการสะท้อน
ของแสง กล้องถ่ายรูปทำงานได้อย่างไร ศึกษาเลนซ์ชนิดต่างๆและสนุกกับการสร้างภาพ
ลวงตาด้วยตนเอง์
 
     
       ร่างกายร้ายกาจ (Organ Trail) เรียนรู้และสนุกกับระบบต่างๆของร่างกายทั้งระบบ
การหมุนเวียนของโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ศึกษาการทำงานของหัวใจ ปอด
กระเพาะอาหาร สมอง เด็กๆจะได้โครงกระดูกจำลองเพื่อนำกลับบ้าน
 
     
 
       นักสืบวิทยาศาสตร์ (At The Scene of The Crime) ฝึกฝน
การใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสืบหาคำตอบของคดี
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น เด็กๆจะฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบ
และเป็นเหตุเป็นผลจากเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้น
 
     
         นักเคมีตัวน้อย (Radical Reactions) สนุกกับปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่ปลอดภัย
และให้ความรู้ ทั้งปฏิกิริยาที่คายความร้อน และรับความร้อน การทำหมึกล่องหนโดยอาศัย
ความรู้ของการทำปฏิกิริยาของสารเคมี
 
 
      เวทมนตร์เคมี (Chemical Counting) เรียนรู้เกี่ยวกับธาตุต่างๆ
ในโลกผ่านเกมส์ที่สนุกสนาน ศึกษาการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำนม
กับน้ำส้มสายชู และสนุกกับกระดาษพิเศษที่สามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้
 
 
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com