ค่ายวิทยาศาสตร์หรรษา
Mad Science Adventure Camp
     
 
       วิทยาศาสตร์และกีฬา (Science of Sport)สนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวและการทรงตัว ทดลองหาความจุของปอดด้วยกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ สนุกกับการทำนกฮูกไต่ราวเพื่อนำกลับบ้าน
 
     
        ธรรมชาติน่ารัก (Nature) สำรวจโลกของพืชและสัตว์ด้วยการฝึกฝนทักษะต่างๆ
ทางวิทยาศาสตร์ สนุกกับประสาทการดมกลิ่นของตนเองและการหล่อรอยเท้าสัตว์
ชนิดต่างๆจากแม่พิมพ์
 
 
      รหัสหรรษา (Mad Message) ค้นหาการส่งข้อความลับ
โดยใช้รหัสพิเศษ เรียนรู้การหารอยนิ้วมือและใช้ความคิดทาง
วิทยาศาสตร์สื่อสารกับเพื่อนด้วยรหัสตัวเลขแสนสนุกจากจานรหัส
 
 
        รู้รัก..พิทักษ์โลก (Earth Awareness) ค้นหาว่าวิทยาศาสตร์ช่วยปกป้องโลกของเรา
จากมลภาวะ ต่างๆได้อย่างไร เด็กๆจะช่วยกันรีไซเคิลกระดาษเก่าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 
     
        ครัววิทยาศาสตร์ (Science Kitchen) เด็กๆจะเพลิดเพลินกับสาระทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร และการทำขนมคุกกี้ สนุกกับการทดสอบความเป็นกรดและด่าง
ของสารเคมีต่างๆที่พบเห็นในบ้าน
 
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
 
 
     
 


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com