ห้องเรียนมหาสนุก
Mad Science Fun Room
     
       1. เจ้าหนูตะลุยจักรวาล  (Space ..The Final Frontier) เด็ก ๆจะได้ รู้จักกับจักรวาล
อันกว้างใหญ่และเรียนรู้ความแตกต่างของดาวเคราะห์แต่ละดวงโดยศึกษาจากแบบจำลอง
ดาวเคราะห์ สนุกกับการจำลองเหตุการณ์ดาวตกกระทบลงสู่พื้นโลก ชมการสาธิตการทำ
ดาวหางจำลอง ซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะในการสร้างแบบจำลองอีกด้วย
 
     
 
       2. มหัศจรรย์แรงดึงดูด  (Great Gravity) เด็ก ๆได้ทำการทดลอง
ต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องแรงโน้มถ่วง เพื่อค้นพบสาเหตุที่ทำให้วัตถุ
ทั้งหลายถูกดึงดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกและได้ทำการทดลอง
สนุก ๆ เพื่อเรียนรู้เรื่องของความสมดุลและจุดศูนย์ถ่วง
 
     
       3. ลวงตามายาภาพ (Optical Illusions) บทเรียนนี้จะมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจถึง
กระบวนการทำงานของดวงตา ซึ่งสัมพันธ์กับการรับรู้และการตีความของสมอง สนุกกับกิจกรรม
ลวงตาต่าง ๆ และได้ฝึกฝนทักษะในการประดิษฐ์กล้อง Periscope
 
     
        4. หนูน้อยซ่าสั่นๆ (Sonic Sounds) เด็ก ๆ จะได้ศึกษาเรื่องของเสียงและคลื่นเสียง
เรียนรู้ถึงการกำเนิดเสียงและการเดินทางของเสียงผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ สนุกกับการเปลี่ยน
ความถี่ของเสียงด้วยเครื่องเปลี่ยนเสียงแบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
 
     
       5. นักสืบหัวเห็ด (Detective Science) ผู้สอนจะพาเด็ก ๆ เข้าสู่โลกแห่งการสืบสวน เพื่อเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการคลี่คลายคดีอาชญากรรม รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติทันตกรรม เด็กๆจะได้รับแจกปากกานักสืบ (UV Spy Pen) กลับบ้านด้วย  
     
       6. สูตรลับนักปรุงรส (Kitchen Chemistry) เรียนรู้วิชาเคมีเบื้องต้นจาก
สารเคมีที่พบเห็นในบ้าน และการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งการสังเกต การตั้งสมมติฐาน
การทดลองและการสรุปผล
 
     
       7. วิทยาสาสตร์หยุ่นๆ (Slime) ผู้สอนจะพาเด็ก ๆ เข้าสู่โลกของพอลิเมอร์ เพื่อเรียนรู้
ความหมายของคำว่า “ พอลิเมอร์ ” สนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ในรูปแบบต่าง ๆ
และได้ทดลองนำสารเคมีมาผสมกันให้กลายเป็นพอลิเมอร์เพื่อนำกลับบ้านด้วยตนเอง
 
     
 
     8. ปริศนาผู้ย่อยสลาย (Decomposer) ในบทเรียนนี้เด็ก ๆจะได้เรียนรู้เรื่องการย่อยสลาย
เพื่อให้เล็ง เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในห่วงโซ่อาหาร
กิจกรรมการทดลองต่างๆจะช่วยให้เด็ก เข้าใจวิธีการทดสอบพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
 
     
       9. จอมซนคนคลั่งหิน (Mineral Mania) เด็กๆ จะได้ทำการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา
ของโลก เพื่อรู้จักกับขบวนการเกิดหิน แร่ และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติสนุกกิจกรรม
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เช่น การเกิดคลื่นสึนามิ อีกด้วย
 
     
 
      10. ผจญภัยในโลกใบจิ๋ว (Cell) ในบทเรียนนี้จะแนะนำให้เด็กๆรู้จัก
กับส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ โดยเด็ก ๆ จะได้ทดลองทำแบบจำลอง
ได้เรียนรู้หลักการเรื่องออสโมซิส (OSMOSIS) และได้สัมผัสกับโลก
กระจิ๋วหลิวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
 
 
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com