แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสถานศึกษา  
 

 

ชื่อ - สกุล  

 

ชื่อสถานศึกษา  

 

ที่อยู่  

 

รหัสไปรษณีย์  

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  

 

มือถือ

 

E-mail  

 

ประเภทของสถานศึกษา  

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน

 

 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดในระดับประถมศึกษา

 

 

จำนวนห้องเรียนทั้งหมดของนักเรียนระดับประถมศึกษา ห้อง  

 

โปรดเลือกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สนใจ (สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ)
     
 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com