กิจกรรมวิทยาศาสตร์กลุ่มพิเศษ 1
Special Interest Group 1 (SIG1)
     
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุดพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับเด็กๆ อายุ 6-12 ปี โดยกิจกรรมชุดนี้จะมีเวลาเรียนทั้งสิ้น 5 วันๆละ สองชั่วโมงครึ่ง

โดยมีรายละเอียดหัวข้อกิจกรรมดังนี้ :

 
     
       1) เลเซอร์หรรษา (Laser Light) แนะนำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับโลกของเลเซอร์  แสง  สี และแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เด็ก ๆ จะได้สนุกกับการทดลองที่หลากหลาย  เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการสะท้อน การกระจาย และการดูดกลืนแสง รวมทั้งการนำเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
     
       2) หนูน้อยร้อยเสียง (Sonic Sound) เด็ก ๆ จะได้ศึกษาเรื่องของเสียงและคลื่นเสียง โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ถึงการกำเนิดเสียงและการเดินทางของเสียงผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ   สนุกกับการเปลี่ยนความถี่ของเสียงด้วยเครื่องเปลี่ยนเสียงแบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์  
     
     3) สถานะน่าสนุก (Dry Ice) เรียนรู้สถานะทั้งสามของสสาร รวมทั้งคุณสมบัติของแต่ละสถานะ โดยกิจกรรมในบทเรียนนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ รวมทั้งจะได้เห็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นก๊าซโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว (ซึ่งเรียกว่าการระเหิด) และได้สนุกตื่นเต้นกับการสาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้ง  
     
       4) อร่อยล้วนยั่วยวนใจ (Tantalizing Taste)เด็ก ๆ จะได้เข้าใจถึงกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการรับรู้รสชาติต่าง ๆ รวมทั้งจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสในการรับรสและประสาทสัมผัสในการดมกลิ่น จากกิจกรรมแสนสนุกที่ MAD SCIENCE ได้เตรียมไว้  ทั้งยังจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้งสอง  
     
       5) จรวดรุ่นจิ๋ว (Rocket Demo) เด็กๆ จะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของจรวด  ได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการยิงจรวด  และได้สนุกกับการยิงจรวดขนาดจิ๋ว  
     
       6) ปริศนาผู้ย่อยสลาย (Decomposer) เรียนรู้เรื่องการย่อยสลาย เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในห่วงโซ่อาหาร นอกจากนั้นกิจกรรมการทดลองในบทเรียนนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจวิธีการทดสอบพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทดลองด้านชีววิทยาอีกด้วย  
     
       7) โมเลกุลแสนสนุก (Matter of Fact) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องของอะตอมและโมเลกุล นอกจากนั้นเด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างแบบจำลอง รวมทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจากกิจกรรมสนุก ๆ ที่ MAD SCIENCE ได้เตรียมไว้  
     
       8) นักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว (Invention-Action) ผู้สอนจะพาเด็ก ๆ เข้าสู่โลกของนักประดิษฐ์     โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้คุณสมบัติที่สำคัญของนักประดิษฐ์ รวมทั้งได้ฝึกฝนกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของตัวเอง  
     
       9) เบื้องหลังหนังสนุก (Movie Effect) เด็กๆจะเข้าใจถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เรามองเห็นชุดภาพนิ่งเคลื่อนไหวกลาย เป็นภาพยนตร์  สนุกกับการทดลองทำเทคนิคพิเศษต่างๆ แบบเดียวกับที่ใช้ในภาพยนตร์ และได้ทดลองหล่อนิ้วของตัวเองกลับบ้าน  
     
      10) MAD SCIENCE คาเฟ่ (MS Café) สอนให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  เด็กๆ จะได้ทดลองจัดชุดอาหาร และได้เรียนรู้ถึงอันตรายของอาหารประเภทFAST FOOD  
     
     
     
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560

ชุดที่ 1 (SIG1) : รอบ 10-14 / 24-28 ก.ค. 2560 เวลา 9.30-12.00 น.

ชุดที่ 2 (SIG2) : รอบ 17-21 ก.ค. / 31 ก.ค.-4 ส.ค. 2560 เวลา 9.30-12.00 น.

Download รายละเอียดค่าย

ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com