กิจกรรมวิทยาศาสตร์กลุ่มพิเศษ 4
Special Interesting Group 4
     
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุดพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับเด็กๆ อายุ 5-12 ปี โดยกิจกรรมชุดนี้จะมีเวลาเรียนทั้งสิ้น 5 วันๆละ สองชั่วโมงครึ่ง

โดยมีรายละเอียดหัวข้อกิจกรรมดังนี้ :

 
     
       1) แกะรอยไดโนเสาร์ (Dinosaur 2) ผู้สอนจะชวนเด็ก ๆ เข้าสู่ยุคไดโนเสาร์ เด็ก ๆ จะได้ทำความรู้จักกับฟอสซิล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทำให้เราสามารถศึกษาเรื่องไดโนเสาร์ได้ ท้าทายกับการขุดซากฟอสซิลจำลอง สนุกกับการต่อจิ๊กซอว์ไดโนเสาร์ที่มีขนาดเท่าของจริง รวมทัง้ ยังจะได้รูปหล่อซากฟอสซิลไดโนเสาร์จากของจริงกลับบ้าน  
     
       2) วัสดุสุดหรรษา (Mad Materials) เด็ก ๆ จะได้สนุกกับ Creature Dolls ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึง วัสดุประเภทต่าง ๆ ทัง้ ยังได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุเหล่านั้น และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน Creature Racing ในตอนท้ายอีกด้วย  
     
       3) หอคอยสูงเสียดฟ้า (The Highest Tower) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างชนิดต่าง ๆ สนุกกับการสร้างหอคอย จากนั้นจะต้องฝ่าด่านท้าทาย ด้วยการสร้างหอคอยกระดาษให้สูงที่สุดด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาประยุกต์ใช้  
     
       4) ความลับของปลาน้อย (Secret of Fish) บทเรียนเรื่องความลับของปลาน้อยนี้จะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติของปลาหลากหลายชนิด ตื่นเต้นไปกับการค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในเกล็ดปลา ด้วยการสังเกตเกล็ดปลาหลากหลายแบบ รวมทัง้ เด็ก ๆ ยังจะได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วย  
     
       5) ร่มชูชีพเหินเวหา (3..2..1.. Parachute) เด็ก ๆ จะต้องช่วยกันคิดหาวิธีช่วยชีวิตตุ๊กตาให้ตกถึงพื้นช้าที่สุด ซึ่งต้องอาศัยหลักการของร่มชูชีพเข้ามาช่วย สนุกกับเกมที่จะทำให้เรียนรู้เรื่องแรงต้านอากาศ พร้อม ๆ ไปกับการช่วยกันหาวัสดุที่เหมาะสมมาประดิษฐ์เป็นร่มชูชีพ เพื่อทำให้ไข่ตกถึงพื้นได้ช้าที่สุด นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังจะได้สร้างร่มชูชีพให้กับนักโดดร่มตัวจิ๋ว และนำกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วย  
     
       6) ธรณีพิบัติ (Geology Disaster) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดจากแผ่นดิน เช่น การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ได้ทดลองสร้างแบบจำลองการเกิดแผ่นดิน ภูเขาไฟระเบิด การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิด้วยตนเอง  
     
 
     7) วิทยาศาสตร์กับกีฬา (Sport for Fun) เรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ช่วยทำให้เล่นกีฬาได้ดีขึ้น เด็ก ๆ จะได้ทดสอบความสามารถของร่างกายที่ใช้ในการเล่นกีฬา เช่น การใช้สายตาในการมอง การตอบสนองของร่างกายในการเล่นกีฬา และสนุกกับจุดศูนย์ถ่วงที่ใช้ในการทำให้ร่างกายสมดุล ในช่วงท้ายเด็ก ๆ จะได้สนุกกับการแข่งขัน Champion Super Balls ซึ่งเป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาทำให้ลูกบอลเด้งไปตามเป้าหมายที่ต้องการได้
 
     
       8) สนุกสุดเหวี่ยงกับพื้นเอียง (Mad Science Mad Slope) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องพื้นเอียง ซึ่งเป็นเครื่องผ่อนแรงชนิดหนึ่ง สนุกกับการทดลองเกี่ยวกับพื้นเอียง ประโยชน์ที่ได้จการการนำพื้นเอียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ใน การทำกิจกรรมด้วยตนเอง รวมทัง้ ยังได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย  
     
       9) ส่วนผสมมหัศจรรย์ (Mad Mixture) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ถึงผลที่เกิดจากการนำสสารต่างชนิดมาผสมกัน จากการทดลองด้วยตนเอง เด็ก ๆ จะพบว่าการผสมสสารบางชนิดเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ รวมทัง้ ยังจะได้สนุก กับการนำสสารต่างชนิดมาผสมกันและทำเป็นของเล่นได้อีกด้วย  
     
       10) เด็กกล้าท้าวิถึโค้ง (Projectile) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง ที่เรียกว่าโปรเจคไทล์ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป สนุกสนานกับการทดลองโต๊ะแรงพิศวง และกิจกรรมที่ท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์อีกด้วย  
     
     
     
     
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561

ชุดที่ 1 (SIG3) : รอบ 9-13 / 23-27 ก.ค. 2561 เวลา 9.30-12.00 น.

ชุดที่ 2 (SIG4) : รอบ 16-20 ก.ค. / 6-10 ส.ค. 2561 เวลา 9.30-12.00 น.

Download รายละเอียดค่าย

ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com