ค่ากิจกรรม
     
 

4,800 บาท ต่อคน/10 หัวเรื่อง รวมค่าอาหารว่าง และอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหมด

 
     
 

รายละเอียดการโอนชำระค่ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ MAD SCIENCE

 
     
 

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001 – 5 – 37373 – 1
ชื่อบัญชี บริษัท ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด ( SCIENCE FOR KIDS CO.,LTD. )


กรุณาโอนเงินก่อนวันเริ่มกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อโอนเงินค่ากิจกรรมแล้ว
กรุณาส่งใบ Pay-in ผ่านทาง e-mail มาที่ info@madsciencethai.com

ท่านผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณชลธิชา หรือ คุณอุ๊
หมายเลขติดต่อ 02-391-2690-2 หรือ 089-138-7735

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่สะดวกให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ท่าน ผู้ปกครองสามารถจัดกลุ่มเด็กเองเพื่อให้ทาง Mad Science จัดกิจกรรมให้ในวันและเวลา อื่นๆโดยจะต้องจัดจำนวนเด็กให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 คน

 
     
     
     
 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561

ชุดที่ 1 (SIG3) : รอบ 9-13 / 23-27 ก.ค. 2561 เวลา 9.30-12.00 น.

ชุดที่ 2 (SIG4) : รอบ 16-20 ก.ค. / 6-10 ส.ค. 2561 เวลา 9.30-12.00 น.

Download รายละเอียดค่าย

ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com