ห้องเรียนสมาร์ทคิดส์
Kids’ Smart Room
     
       1)  ร่มชูชีพเหินเวหา (3..2..1..Parachute)ช่วยกันคิดหาวิธีช่วยชีวิตตุ๊กตาให้ตก ถึงพื้นช้าที่สุด ซึ่งต้องอาศัยหลักการเรื่องร่มชูชีพเข้ามาช่วย รวมทั้งยังจะได้สนุกกับ เกมต่างๆที่ช่วยการเรียนรู้เรื่องแรงต้านอากาศ พร้อม ๆ กับการค้นหาวัสดุที่เหมาะสม มาประดิษฐ์เป็นร่มชูชีพ เพื่อทำให้ไข่ตกถึงพื้นได้ช้าที่สุด  
     
       2)  สนุกกับการตกอิสระ (Funny Free Fall) ทดลองและสนุกกับกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ เรื่องแรงดึงดูดของโลก ที่มีผลต่อการตกของวัตถุชนิดต่าง ๆ รวมทั้งยังจะได้ของเล่นชนิดพิเศษที่ MAD SCIENCE เตรียมมานำกลับไปทดลองที่บ้านด้วยตัวเองอีกด้วย  
     
       3) เด็กกล้าท้าวิถีโค้ง (Projectile) เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง ที่เรียกว่าโปรเจคไทล์   เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานกับการทดลองโต๊ะแรงพิศวง และกิจกรรมท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์อีกด้วย  
     
       4) ดมกลิ่น….คุ้นชินรสชาติ (Taste & Smell) รู้จักกับโครงสร้างของจมูก และความเกี่ยวข้องกับการดมกลิ่น ได้ทำการทดลองที่จะทำให้รู้ว่าลิ้นสามารถทำให้เรารับรู้ รสชาติต่าง ๆ ได้อย่างไร รวมถึงทำกิจกรรมสนุก ๆ เพี่อเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ ทำงานของจมูกและสิ้นอีกด้วย  
     
       5) ปริมาตรแสนสนุก (Turn up the Volume) ฝึกฝนทักษะการวัดปริมาตร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้หลักการวัดปริมาตรของอาร์คีมีดิส นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังจะได้ทำกิจกรรมหลากหลายที่สนุกและท้าทายเกี่ยวกับการวัดปริมาตร  
     
       6) สัมผัสแห่งประสาท 1 (Seeking our Senses 1) เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ซึ่งมีความสำคัญต่อการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว  โดยกิจกรรมในบทเรียนนี้จะเน้นหนัก ในเรื่องประสาทสัมผัสในการมองเห็นและประสาทสัมผัสในการรับฟัง  
     
 
     7) มหัศจรรย์สัตว์โลก (All about Animals) รู้จักกับธรรมชาติของสัตว์หลากหลาย ชนิด ทำการทดลองเกี่ยวกับการปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งยังได้ทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการจัดจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ และยังจะได้หล่อรอยเท้าสัตว์ด้วยตัวเองซึ่งเป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการเก็บรอยเท้าของสัตว์
 
     
       8) พลังงานและการเคลื่อนที่ (Energy & Motion)   เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับพลังงาน และความเกี่ยวข้องของพลังงานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ บนโลกนี้ ตื่นเต้นและท้าทาย กับกิจกรรมที่พี่ ๆ MAD SCIENCE จัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งยังจะได้นำความรู้ที่ได้มาทำ ของเล่นอีกด้วย  
     
       9) การเดินทางสู่ดาวอังคาร (Mission to Mars)สนุกกับการเรียนรู้การเดินทาง ออกนอกโลก ทั้งการเตรียมตัว ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง รวมถึงหลักในการเดินทาง ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ และน่าตื่นเต้นที่เด็กๆจะได้ทำด้วยตนเอง  
     
       10) สัมผัสแห่งประสาท 2 (Seeking our Senses 2)   บทเรียนนี้เป็นบทเรียน ที่ต่อเนื่องมาจาก ‘สัมผัสแห่งประสาท1  โดยกิจกรรมในบทเรียนนี้ จะเน้นหนักในเรื่องประสาท สัมผัสในการดมกลิ่น,ประสาทสัมผัสในการชิมรสและกายสัมผัส  
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com