ห้องเรียนซุปเปอร์ไซเอนซ์
Super Science Room
     
       1) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Lab Work) เด็กๆ จะได้รู้จักกับอุปกรณ์วิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น หลอดทดลอง กระบอกตวง บีกเกอร์ และอื่นๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆ เด็กๆ จะได้สนุกกับการทำกิจกรรมและการแข่งขัน อันจะทำให้ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง  
     
       2) สนุกกับแสง (Lights On) เด็กๆ จะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสง และสนุกกับกิจกรรมที่ทำให้เรียนรู้ว่าแสงช่วยในการมองเห็น ได้ทำการทดลองที่ท้าทายที่จะทำให้รู้ว่าแสงขาวประกอบขึ้นจากแสง 7 สี รวมทั้งยังได้ทดลองเปลี่ยนสีของแสงอีกด้วย  
     
       3) ส่วนผสมมหัศจรรย์ (Mad Mixture) บทเรียนนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กๆ เห็นผลที่เกิดจากการนำสสารต่างชนิดมาผสมกัน จากการทดลองด้วยตนเองเด็กๆ จะพบว่าการผสมสสารบางชนิดเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ รวมทั้งยังจะได้สนุกกับการนำสสารต่างชนิดมาผสมกันและทำเป็นของเล่นได้  
     
       4) วัสดุสุดหรรษา (Mad Materials) สนุกกับ Creature Dolls ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดพิเศษ อันจะทำให้ได้เรียนรู้ถึงวัสดุประเภทต่างๆ ทั้งยังได้ทำกิจกรรมสนุกๆ เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน Creature Racing ในตอนท้าย  
     
       5) รู้เฟื่องเรื่องฟันเฟือง (Science of Gear) เด็กๆ จะได้รู้จักกับสิ่งของในชีวิตประจำวันที่มีเฟืองเป็นส่วนประกอบ ทราบถึงลักษณะและประโยชน์ของเฟืองที่สามารถช่วยผ่อนแรงเราได้ และร่วมกับสร้างเฟืองผลไม้ที่สามารถทำงานได้จริง สนุกกับการทำงานของเฟืองขนาดต่างๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ สุดท้ายเด็กๆ จะได้รับของเล่นที่มีเฟืองเป็นส่วนประกอบไปเล่นสนุกที่บ้าน  
     
       6) ไขความลับรหัสพันธุกรรม (Secret of DNA) เด็กๆ จะได้ทราบว่าลักษณะทางพันธุกรรมจะทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน เด็กๆ จะได้รู้จักกับ DNA และทำกิจกรรมสร้างแบบจำลอง DNA ด้วยตัวเองรวมทั้งได้ทำกิจกรรมคัดเลือกทางพันธุกรรมด้วยชุดทดลองลักษณะทางพันธุกรรม และเรียนรู้การตัดแต่งพันธุกรรมจากกิจกรรมที่สนุกสนาน  
     
 
     7) ความลับของฟอสซิล (Secret of Fossil) รู้จักกับฟอสซิลซึ่งมีทั้งฟอสซิลพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดำบรรพ์ เด็กๆ จะได้สนุกกับการจำลองการเกิดฟอสซิล และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้รู้จักกับฟอสซิลมากขึ้น รวมถึงได้ดูฟอสซิลของจริงด้วย
 
     
       8) อากาศแสนสนุก (Fun with Air) บทเรียนนี้เด็กๆ จะได้สนุกกับอากาศและแรงดันอากาศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม และการทดลองต่างๆ มากมาย รวมทั้งได้ตื่นตาตื่นใจกับการแข่งขันต่างๆ เกี่ยวกับแรงดันอากาศอีกด้วย  
     
       9) ลมอัจฉริยะ (Harness the Wind) สนุกกับการเรียนรู้หลักการของลมและแรงดันอากาศ ท้าทายกับการทำให้วัตถุสองชิ้นเคลื่อนที่เข้าหากันให้ได้ โดยการใช้ลมจากตัวเด็กๆ เพียงครั้งเดียว รวมทั้งสนุกกับการนำความรู้เรื่องความกดดันอากาศมาใช้ในการทำกังหันลมด้วยตัวเอง  
     
       10) สนุกสุดเหวี่ยงกับพื้นเอียง (Mad Science Mad Slope) เรียนรู้เรื่องพื้นเอียง ซึ่งเป็นเครื่องผ่อนแรงชนิดหนึ่ง เด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองเกี่ยวกับพื้นเอียง ประโยชน์ที่ได้จากการนำพื้นเอียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมด้วยตนเอง รวมทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ  
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
 
 
     
 


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com