ห้องเรียน Incredible Science 
Incredible Science Room
     
       1) ชั้นบรรยากาศพิศวง (Atmosphere and Beyond) โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ ดวงอื่นๆคือมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสม ชั้นบรรยากาศของโลกมีอะไรพิเศษและต่างจาก ดาวเคราะห์อื่นๆอย่างไร และชั้นบรรยากาศของโลกปกป้องสิ่งใด หรือยอมให้สิ่งใดผ่านเข้ามา ได้บ้าง การทดลองในชั่วโมงนี้ เด็กๆจะได้สวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ทำการทดลอง ที่เกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศกัน  
     
       2) สำรวจดาวเคราะห์และดวงจันทร์ (Planets and Moon) สนุกกับดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะเพื่อนดาวของโลกเรา และดวงจันทร์ผู้เป็นบริวาร Mad Science จะพาเด็กๆออก สำรวจดาวเคราะห์ทีละดวง ความพิเศษของดาวแต่ละดวงทั้งขนาด รูปร่าง และระยะทาง ที่ห่างไกลกัน เด็กๆจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์และดวงจันทร์ที่ทำให้ เกิดปรากฏการณ์ให้เราได้สังเกตเห็นบนท้องฟ้าทั้งข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา และจันทรุปราคา ผ่านกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  
     
       3) วัตถุจากฟากฟ้า (Space Phenomena) บนท้องฟ้าทีเรามองออกไปนั้น ไกลออกไป มีความลับให้เราค้นหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดาวตก อุกาบาต ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง หรือดาวเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้น เด็กๆ จะช่วยกันไขความลับของวัตถุจากฟากฟ้า โดยมีการทดลองสนุก ๆ เพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจอย่างง่ายดาย  
     
       4) กำเนิดดาวฤกษ์ (Sun and Stars) พาเด็กๆไปท่องกาแล็กซี่ เพื่อเรียนรู้ว่ากาแล็กซี่ที่ เราอยู่มีดาวฤกษ์อยู่นับแสนล้านดวง หนึ่งในนั้นก็คือดวงอาทิตย์ ศูนย์กลางระบบสุริยะของโลกเรา ดาวฤกษ์มีวันเกิด และวันดับเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของคนเรา สนุกกับการเปลี่ยนห้องเรียน Mad Science ให้เป็นท้องฟ้าจำลองเพื่อให้เด็กๆนอนดูดาวเหมือนเวลากลางคืน  
     
       5) เมื่อฉันอยากไปอวกาศ (Go to Space) เด็กๆ จะได้ไปสำรวจอวกาศ รู้จักประวัติศาสตร์การเดินทางสู่อวกาศตั้งแต่เริ่มต้น ได้เห็นแบบจำลองของจรวดและยานอวกาศที่ เคยพานักบินอวกาศไปสำรวจนอกโลกมาแล้ว สนุกกับกิจกรรมสร้างจรวดลูกโป่งแข่งกัน เพื่อเรียนรู้หลักการเคลื่อนที่ของจรวด ฝึกฝนการเป็นนักบินอวกาศผ่านกิจกรรมสนุกๆ  
     
       6) ชีวิตสัตว์โลก (Animals Kingdom) นำเด็กๆเข้าสู่อาณาจักรสัตว์ เด็กๆจะได้เรียนรู้ ถึงความหลากหลายของสัตว์บนโลก เด็กๆจะได้ทดลองเรื่องการพรางตัวของสัตว์เพื่อความอยู่รอด ศึกษาเขี้ยวและฟันสัตว์ที่จำลองเหมือนจริง นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้ส่องกระดูกสันหลังของสัตว์ ชนิดต่าง ๆและนำมาจำแนกประเภทตามแบบของนักวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงวัฏจักรชีวิต ของสัตว์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันอีกด้วย  
     
 
     7) ศักย์สะสมจลน์เคลื่อนที่ (Potential & Kinetic) พลังงานไม่สูญหาย แต่เปลี่ยนรูปแบบได้ นี่คือกฎของการอนุรักษ์พลังงาน เด็กๆจะได้มาปลดปล่อยพลังงาน ผ่านการทดลองสนุกสนานด้วยอุปกรณ์และของเล่นมากมายที่จะทำให้เด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับ พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ เช่น ตุ๊กตาไขลานในน้ำ การประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้ความยืดหยุ่น จากหนังยาง เครื่องยิงสมัยโบราณที่เรียกว่า Catapult
 
     
       8) ความลับใต้ท้องทะเล (Secret in the Sea) ใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย ที่ระดับความลึกที่เด็ก ๆ มองไม่เห็นก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เรียนรู้ระบบนิเวศน์ทางทะเลทั้งพืชและสัตว์ ได้จัดจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต ได้เปรียบเทียบ ขนาดของวาฬกับปลาฉลาม ได้เห็นฟันของวาฬที่จำลองเหมือนจริงพร้อมกับวัดขนาดของมัน นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับสายใยอาหารของทะเล และเรียนรู้ที่จะรักษา ท้องทะเลไว้ให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่คู่กันไปอีกนาน  
     
       9) สนุกกับการเคลื่อนที่ (Fun with Motion) เด็กๆจะได้ทำการทดลอง ตามกฎของนิวตันผ่านกิจกรรมสนุกสนาน ทั้งเรื่องความเฉื่อยโดยแข่งกันดึงไข่ลงขวดโหล หรือการเคลื่อนที่ตามกฎข้อสองโดยใช้รถพิเศษของ Mad Science และกฎข้อที่สามแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยาที่เด็กๆจะได้ทดลองปล่อยรถเพื่อจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดการชน  
     
       10) หุ่นยนต์รีเทิร์น (Robots Return) สำหรับเด็กๆ ที่ชอบเรื่องราวของเทคโนโลยี หุ่นยนต์ก็คงเป็นหนึ่งในนั้น Mad Science ขอนำเสนอห้องเรียนหุ่นยนต์โฉมใหม่ด้วย หุ่นยนต์ตัวใหม่ที่จะมาเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิม มาเรียนรู้ระบบปฏิบัติการของหุ่นยนต์ แต่ละตัวกันว่าจะน่ารัก ฉลาด และล้ำสมัยแค่ไหน  
     
     
     
 
ค่ายวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล
 
** ค่ายที่เปิดรับสมัครช่วง Summer 2020
 
 
     
 

Download รายละเอียดค่าย

ตารางกิจกรรมค่าย | ค่ากิจกรรมและรายละเอียดการชำระเงิน


 
     
 
กิจกรรมต่างๆของ Mad Science 
 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ (In School Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกเวลาเรียนปกติหรือวันหยุด (After School Programs) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Preschool Workshops) 
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเด็กที่สนใจเป็นพิเศษ (Special Interest Group)
• ค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียน (Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล (Preschool Summer Camp)
• ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก (One Day Camp)
• โชว์วิทยาศาสตร์ ( Mad Science Show)
• กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (Hand on Stations)
• กิจกรรมวิทยาศาสตร์งานวันเกิด (Birthday Party) 
 
     
 
 
บริษัทไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด 68 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-391-2690-2
e-mail info@madsciencethai.com